iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

มาร่วมกันเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์กันค่ายรามสูร

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

ร.13


ผู้มาเยือน

พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน
โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น
เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม
ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ
ก็คือพลเมืองนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ
ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ
และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที
นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณ
สุข

กบ


ผู้มาเยือน
พระคือ สายพิรุณหลั่งจากฝั่งฟ้า พระคือ ลมพัดพาทุกข์ทุกแห่งหน
พระคือ แสงส่องสว่างกลางใจชน "พระภูมิพล" อยู่ในใจไทยทั้งมวล

กบ


ผู้มาเยือน
ทรงอุ้มชูทุกชนชาติทุกศาสนา ทรงเมตตาไม่แบ่งเราไม่แบ่งเขา
หากทุกข์ร้อนพระทรงเร่งบรรเทา ให้บางเบาหายสิ้นจากถิ่นไทย

กบ


ผู้มาเยือน
ไทยจำเริญด้วยเดชพระมหาคุณ ทรงการุณพัดธงไทยให้ปลิวไหว
ทรงรวมเรียงผองไทยให้เป็นไทย รวมน้ำใจชาวไทยเป็นหนึ่งเดียว

กบ


ผู้มาเยือน
แม้ลำบากกันดารหรือรกร้าง แม้หนทางห่างไกลหรือลดเลี้ยว
พ่อยังก้าวบุกภูหญ้าสุดป่าเขียว แม้นิดเดียวไม่เคยบ่นให้เราฟัง

กบ


ผู้มาเยือน
ขวานไทยไตรรงค์ น้ำเงิน แดง ขาว เรียกรวมเป็นสยามชาวสุดสุขศรี
หกสิบล้านประสานจิตสดุดี ทุกนาทีเพื่อในหลวงของปวงไทย

กบ


ผู้มาเยือน
พระทรงนำปวงประชาให้ผาสุข พระทรงปลุกแรงไทยให้เดินไหว
พระทรงนำพาประเทศก้าวต่อไป ลูกหลานไทยใจภักดิ์รักสดุดี

กบ


ผู้มาเยือน
ร้อยล้านใจ ร่วมร้อย เรียงร้อยกรอง ร้อยล้านพร ล้านรัก ล้านภักดี
ล้านดวงใจ ห่วงใย พระบารมี ไทยโชคดี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

กบ


ผู้มาเยือน
พ่อทรงทุ่ม ใจกาย มิวายเว้น พ่อทรงเป็น พ่อของไทย มานานเนิ่น
พ่อทรงมอบ ชีวิต จิตจำเริญ ไทยร่วมเดิน ตามรอยพ่อ ขอทำดี

กบ


ผู้มาเยือน
มหาสมุทรดารานภากาศ ไพลินมาศเพชรพลอยหลากราศี
หลอมรวมยังไม่เท่าพระบารมี จอมบดีขวัญชีวีพสกไทย

กบ


ผู้มาเยือน
ใต้ร่มฟ้า ชาติไทย มีใครเหมือน ใต้สมุทร ดาวเดือน สว่างใส
ไทยมี ธ พระองค์ ดั่งร่มไทร พระผู้ให้ ขอชาวไทย สดุดี

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ

6thIR


ผู้มาเยือน
บทความเทิดทูนสถาบัน
. ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดิน ของในหลวง
. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง
. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้
. โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความสุขมาสู่ชุมชน
. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนมีความสุข
. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
. ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้
. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวร
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

นพ


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน
พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ