iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4

Go down  ข้อความ [หน้า 4 จาก 4]

มท


ผู้มาเยือน
๑.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๒.ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
๓.ขอพระราชทานพรจากพระสยามเทวาธิราชประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงหายจากพระอาการประชวร
๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๕.ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มพระบารมีให้ประชาชนชาวไทย
๖.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๗.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๘.ทรงเป็นห่วงปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๙.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๑๐.สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ป.พ


ผู้มาเยือน
พระทรงนำปวงไทย พ้นภัยนานา พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชนชาวไทย

มท


ผู้มาเยือน
๑.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
๒.ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ
๓.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพลังเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินเป็นมิ่งขวัญของมวลมนุษยชาติขอทรงพระเจริญ
๔.ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด
๕.พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี
๖.ไม่มีที่ใดในประเทศไทยที่ในหลวงเสด็จไปไม่ถึงทรงเสด็จไปเพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
๗.พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยประกอบไปด้วยพระเมตตากรุณาอยู่เนื่องนิตย์
๘.ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
๙.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
๑๐.บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน

พั


ผู้มาเยือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชนและก่อเกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน

cavalry


ผู้มาเยือน
บทความเทิดทูนสถาบัน
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
- ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
- จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
- การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
- พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
- ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
- ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
- สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

กฝ


ผู้มาเยือน
“...การที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จำเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีการแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรง และสมบูรณ์ เพื่อให้บังเกิดแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่บ้านเมืองและประชาชน...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ต้องตั้งใจกระทำการให้สมบูรณ์และเหนียวแน่น ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสามัคคี ปรองดอง ไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

มท


ผู้มาเยือน
๑.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๒.เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๓.พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
๔.พ่อหลวงทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๕. ในหลวงทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
๖. พ่อหลวงทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
๗. ในหลวงของเราทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
๘. พ่อหลวงทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
๙.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
๑๐.แนวทางของพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

พั


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ต้องมีวินัยเคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญ อดทน และมีสติยั้งคิดอย่างสูง...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ต้องมีและต้องรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะและสถานะใด...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

มท


ผู้มาเยือน
๑.ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาชาวตลอดไป
๒.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขและทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๓.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๔.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๕.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๖.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๗.ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๘.จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๙.ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
๑๐.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

กฝ


ผู้มาเยือน
“...จะต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ลุแก่อำนาจโลภะและโทษะเสียเอง...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...จะต้องตั้งใจขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความฉลาดรอบคอบ ให้สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายโดยไม่ชักช้า...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมทุกเวลา ที่จะเผชิญ จะต่อสู้ แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่าง ๆ ด้วยเหตุผล หลักวิชา ความถูกต้อง ความรอบคอบอดทน และด้วยสามัคคีธรรม...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

ร.153/


ผู้มาเยือน
๒๖. ชาวไทยน้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๒๗. พระพ่อหลวงของไทยจงทรงพระเจริญ
๒๘. ในหลวงคือพระผู้ให้ และผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่
๒๙. เหนือเกล้าชาวไทยคือพ่อหลวง
๓๐. ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

ร.153


ผู้มาเยือน
25.ทรงส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านให้อยู่ดีสุข นำความรู้พอมี พอกิน พออยู่พอใช้ ทำให้มีอาชีพหล่อ
เลี้ยงท้องถิ่นและครอบครัว
26.พวกเรารักและเทิดทูนพระองค์ทั้งสองพระองค์ยิ่งกว่าชีวิต
27.แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
28.พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
29. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
30.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนต์มายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

กฝ


ผู้มาเยือน
“...จะต้องมีความสุจริตใจและจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้องร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเหมาะสม ด้วยความเมตตาอารี และความไม่มีอคติ...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ แล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

กฝ


ผู้มาเยือน
“...ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก...” แนวทางการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 4 จาก 4]

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ