iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

ส่งเสริมสถาบัญพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : 1, 2  Next

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 2]

ป.พ


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย

ร.๑


ผู้มาเยือน
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ช.พ


ผู้มาเยือน
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย


ช.พ


ผู้มาเยือน
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ช.พ


ผู้มาเยือน
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ช.พ


ผู้มาเยือน
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ช.พ


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ช.พ


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ช.พ


ผู้มาเยือน
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ช.พ


ผู้มาเยือน
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ช.พ


ผู้มาเยือน
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ปพ


ผู้มาเยือน
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

13 คำสามคำ on 2011-02-06, 14:21

นศ


ผู้มาเยือน
คำ สาม คำ
คำเพียง 3 คำ เป็นที่ยึดเหนี่ยวชาวไทยทั้ง 63 ล้านคน ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกคนชาวไทย มีชาติเดียวกันคือ ชาติไทย มีศาสนาที่ตนเองนับถือ ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสราม หรือศาสนาต่างๆ ซึ่งแต่ละศาสนาก็ล้วนแต่ สั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ปวงประชนชาวไทย ควรเคารพมากที่สุด คือ พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นผู้นำจอมทัพไทย และเป็นกำลังใจ เป็นแรงใจให้ประชาชนว่าไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เราทุกคนชาวไทย มีพ่อคนคนเดียวกัน ซึ่งพ่อคนคนนี้ของเรา ยอมทำทุกอย่างเพื่อประเทศของพวกเรา เราทุกคนโชคดีที่มีพ่อที่ดีเป็นตัวอย่าง ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราทุกควรทำความดี เพื่อตอบแทนพ่อของเรา

นศท.เมธี ปทุมาสูตร
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
ผลัดที่ 29 กองพัน 31 กองร้อยที่ 1
วันที่ 6 มกราคม 2554

นศ


ผู้มาเยือน
หยาดเหงื่อเพื่อแผ่นดิน
เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง
เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย
อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป
เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง
มีพลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา
เหนี่ยวรั้ง เราไว้ ให้กล้าแข็ง
รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง
รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน
จากบทเพลงข้างต้น มีบุคคลคนหนึ่ง ที่ยอมเสียสละหยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจ เพื่อที่จะทำให้ประเทศเราสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรือง คอยยึดพวกเราคนไทยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ คนคนนั้นคือ พระมหากษัตริย์ของเรา หรือที่เราเรียกว่า “พ่อ” ถึงแม้ พ่อ จะเหนื่อยขนาดไหน ท่านก็จะไม่ละทิ้งคนไทย นี่เป็นความรักที่พ่อของเรา รักลูกของท่าน ท่านคอยรวมพลังของคนไทย ให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน
“ที่ท่านทำทำเพื่อใครลองนั่งคิด ใช้สติตริตรองหมั่นศึกษา
พ่อทำเพื่อพวกเราต่างต่างนานา ถึงเวลาแล้วรึยัง ตอบแทนคุณ”

นศท.เมธี ปทุมาสูตร
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
ผลัดที่ 29 กองพัน 31 กองร้อยที่ 1
วันที่ 6 มกราคม 2554

นศ


ผู้มาเยือน
พ่อแห่งแผ่นดิน
ชนชาวไทยอยู่ดีกินดี มีน้องพี่รักสมัครสมาน
เพราะมีพ่อหลวงรักลูกหลาน ทำให้ปวงประชาร่มเย็น
ดังคำกล่าวที่ว่า ประเทศไทยเป็นเมืองที่ร่มเย็นได้ เพราะมี พ่อแห่งแผ่นดิน ที่ค่อยเสียสละ หยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ เพื่อให้ลูกๆของท่านมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น
- โครงการแก้มลิง ซึ่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ให้แก่ประชาชนที่เกิดน้ำท่วม
- โครงการฝนหลวง ที่ช่วยแก้ปัญหาแล้งของประชาชนในภาคอีสาน
นี่เป็นแค่เพียงโครงการตัวอย่างเท่านั้น ที่ท่านได้ทรงทำเพื่อประเทศของเรา ถึงเวลาแล้วหรือยังว่าเราต้องตอบแทนพ่อแห่งแผ่นดินของเรา


นศท.เมธี ปทุมาสูตร
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
ผลัดที่ 29 กองพัน 31 กองร้อยที่ 1
วันที่ 6 มกราคม 2554

ณั


ผู้มาเยือน
รู้รักสามัคคี ทำความดี เพื่อในหลวงของเรา

กฝ


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ

ณั


ผู้มาเยือน
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหนแห่ง เพื่อจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรด้วย พระองค์เอง และทรงหาทางแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรโดยไม่ย่อท้อ ด้วยทรงอาทรห่วงใยราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก ขอทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน.

19 game on 2011-04-19, 10:14

ณั


ผู้มาเยือน
กษัตริย์คนเดียวในโลกที่ทรงดูเเลเอาใจใส่ประชาชนของท่านอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระทัย โครงการที่ในหลวงทรงสร้างให้ประชาชนมากมาย เเละพวกเราทุกคนรักในหลวง

20 game on 2011-04-20, 10:09

ณั


ผู้มาเยือน
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

21 game on 2011-04-21, 11:16

ณั


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งปวงไปตลอดกาลนาน

22 game on 2011-04-25, 10:03

ณั


ผู้มาเยือน
ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระราชกรณียกิจอัน

23 game on 2011-04-26, 12:13

ณั


ผู้มาเยือน
พ่อหลวง พ่อของปวงชนชาวไทย ท่านทรงเสียสละเวลาที่มีค่าให้แก่ชาวไทยทุกคน เพื่อประเทศชาติมีความสงบสุขแล้วร่มเย็น เพราะฉะนั้น เราจะรักและจะจงรักภัคดีต่อพระองค์ เราจะสามัคคีกันเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข

24 game on 2011-04-27, 10:41

ณั


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

25 game on 2011-04-29, 10:25

ณั


ผู้มาเยือน
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 2]

ไปที่หน้า : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ