iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down  ข้อความ [หน้า 6 จาก 8]

มท


ผู้มาเยือน
๑.พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
๒.พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย
๓.พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม

ร้


ผู้มาเยือน
พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์เกิดผลจริงและมีประโยชน์ต่อเราชาวไทยทุกคน

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่น เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ร้


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

นฝ.


ผู้มาเยือน
มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์

มท


ผู้มาเยือน
๑.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๒.ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
๓.ขอพระราชทานพรจากพระสยามเทวาธิราชประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงหาย
จากพระอาการประชวร
๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของพสกนิกร
ชาวไทย
๕.ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มพระบารมีให้ประชาชนชาวไทย

นา


ผู้มาเยือน
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รั


ผู้มาเยือน
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ร้


ผู้มาเยือน
ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

ร้


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

ร้


ผู้มาเยือน
พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์เกิดผลจริงและมีประโยชน์ต่อเราชาวไทยทุกคน

ส.อ.


ผู้มาเยือน
ด้วยพระปรีชาญาณในพระองค์ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ร้


ผู้มาเยือน
ที่สุดของความรัก นอกจากพ่อแม่แล้ว เราจะทำดีเพื่อพระองค์ เราไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาตินะ ยังไม่มีความรู้สึกขนาดนั้น รู้แต่ว่ารักในหลวง และในหลวงรักประเทศชาติ ทำดีเพื่อในหลวง ก็เหมือนทำเพื่อชาตินั่นเอง

ร้


ผู้มาเยือน
รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ คือสมบัติของคนไทย

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

ร้


ผู้มาเยือน
ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

ร้


ผู้มาเยือน
เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

มท


ผู้มาเยือน
๑.หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๒.เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๓.พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ร้


ผู้มาเยือน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ร้


ผู้มาเยือน
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

มท


ผู้มาเยือน
๑. ชาวไทยทุกคนจะปกป้องสถาบัน
๒. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต
๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔. สถาบันฯ คือ สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย
๕.ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทย

ร้


ผู้มาเยือน
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

ร้


ผู้มาเยือน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 6 จาก 8]

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ