iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down  ข้อความ [หน้า 5 จาก 8]

สก


ผู้มาเยือน
คุณพ่อผู้ก่อเกิด..... ให้กำเหนิดเกิดทุกสิ่ง
ด้วยรักจากใจจริง.....รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน
จากลูกพ่อปลูกรัก.....เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร
อุ่นไอสายสัมพันธ์.....ลูกยึดมั่นขอวันทา

ปพ


ผู้มาเยือน
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ส.พ


ผู้มาเยือน
เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ส.พ


ผู้มาเยือน
ทรงพระเจริญ

ส.พ


ผู้มาเยือน
เรารักพ่อหลวง

ร.๑


ผู้มาเยือน
1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

151/3


ผู้มาเยือน
1.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดี รัก ในหลวง
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

sup.and.


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

sup.and.


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

sup.and.


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น.ส.


ผู้มาเยือน
ประชาราษฎร์ทั่วเขตประเทศไทยพร้อมใจน้อมถวายพระพร ทรงพระเจริญ

ส.พ


ผู้มาเยือน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ร.๑


ผู้มาเยือน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

พล


ผู้มาเยือน
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน

ร้


ผู้มาเยือน
ที่สุดของความรัก นอกจากพ่อแม่แล้ว เราจะทำดีเพื่อพระองค์ เราไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาตินะ ยังไม่มีความรู้สึกขนาดนั้น รู้แต่ว่ารักในหลวง และในหลวงรักประเทศชาติ ทำดีเพื่อในหลวง ก็เหมือนทำเพื่อชาตินั่นเอง

ร้


ผู้มาเยือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

ร้


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

ร้


ผู้มาเยือน
พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่น เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ส.พ


ผู้มาเยือน
เรารักพ่อหลวง

ร้


ผู้มาเยือน
พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์เกิดผลจริงและมีประโยชน์ต่อเราชาวไทยทุกคน

ร้


ผู้มาเยือน
ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์

มท


ผู้มาเยือน
๑.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี
๒.ขอให้พระองค์ทรงหายพระประชวรโดยเร็วและอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ร้


ผู้มาเยือน
พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ร้


ผู้มาเยือน
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเราทุกคน

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทำจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาทขึ้นไป เป็น ๒ หมื่น ๓ หมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำเป็น Self – Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย ไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เป็น Self – Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเราต้องการดู TV ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อ TV ดู เขาต้องการดูเพื่อสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกล ๆ ที่ฉันไป เขามี TV ดู แต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุ่มเฟือยเปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัด Suit และยังใส่ Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป...”
พระราชดำรัส พระราชทาน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 5 จาก 8]

ไปที่หน้า : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ