iastro.co.cc เว็บบอร์ดโหราศาสตร์ (ภารตะ)


You are not connected. Please login or register

อาหารประจำธาตุเจ้าเรือน

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]อาหารตามธาตุ เป็นอาหารที่เน้นรสชาติของอาหาร หรือธาตุสมุนไพรที่เหมาะสมตามแต่ละธาตุ เช่น ธาตุดิน ก็ต้องทานอาหาร หวาน มัน เค็ม
คนธาตุน้ำ ทานรสชาติ เปรีัยว ขม
คนธาตุลม ทาน เผ้ด ร้อน
คนธาตุไฟ ทาน ขม เย็น จืด ประโยชน์ที่ได้รับ คือจะได้รับประทาน ผักผลไม้ และสมุนไพร ตามธาตุมากขึ้น

จากความเชื่อเรื่องธาตุ 4 ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลที่กล่าวไว้ว่า “ร่างกายของมนุษย์เรานั้นประกอบด้วยธาตุ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ” แนวความเชื่อนี้ยังมีปรากฏอยู่ทั้งในอารยธรรมศาสตร์ตะวันออก และศาสตร์ตะวันตก ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง 4” แม้แต่ทาง วิทยาศาสตร์ก็มีทฤษฎีกล่าวถึงธาตุ 4 ไว้ในเรื่องของการกำเนิดโลก โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของเราได้มีการจารึกเรื่องธาตุ 4 ไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์พระไตรปิฎกและสืบทอดต่อกันในรูปของแพทย์แผนไทย โดยทฤษฎีแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงธาตุ 4 ไว้ว่า ร่างกายมนุษย์นั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ โดยที่สัดส่วนของธาตุทั้ง 4 นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ธาตุที่เด่นมาตั้งแต่กำเนิดจะเรียกว่า “ธาตุเจ้าเรือน” ธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลให้ลักษณะที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย บุคลิกภาพ รวมทั้งความคิด จิตใจ แตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะของธาตุนั้น ๆธาตุ 4

ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) หมายถึงของแข็งหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่มีรูปร่างที่ชัดเจน เช่น ผม เล็บ ฟัน ผิวหนัง หัวใจ ปอด กระเพาะ เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ โครงสร้างมั่นคง กระดูกใหญ่ ข้อใหญ่ ผมดกดำ น้ำหนักตัวมาก เคลื่อนไหวช้า และมีนิสัยเรียบร้อย ธาตุน้ำ (อาโปธาตุ) หมายถึงของเหลวที่มีการแปรรูป ไหลไปมาทั่วทั้งร่างกาย เช่น น้ำดี น้ำเลือด เหงื่อ น้ำหนอง เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างสมบูรณ์ สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง นิสัยกล้าคิดกล้าทำ และปรับตัวได้ดี ธาตุลม (วาโยธาตุ) หมายถึงอากาศหรือลมที่พัดอยู่ในร่างกาย เช่น ลมหายใจเข้า-ออก ลมในกระเพาะอาหาร เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างโปร่งสูง ผมบาง ผิวแห้งหยาบ ช่างพูดช่างเจรจา รวดเร็ว และไม่ชอบอยู่นิ่ง ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) หมายถึงความร้อนในร่างกาย เช่น ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น ไฟในการย่อยอาหาร เป็นต้น ผู้ที่มี “ธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน” ส่งผลให้มีลักษณะรูปร่างดี ท่วงท่าการเคลื่อนไหวรวดเร็ว คล่องตัว ขี้ร้อน อารมณ์ร้อน แต่มีวาทศิลป์ในการพูด และมีความเป็นผู้นำสูง ซึ่งเราสามารถใช้เพียง วัน เดือน ปีเกิดของคุณในการวิเคราะห์ว่าคุณมีธาตุใดเป็นธาตุเจ้าเรือน

แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจพบว่ามีลักษณะบางอย่างไม่ตรงตามธาตุเจ้าเรือนที่กล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยได้กล่าวว่า เพราะยังมีอิทธิพลต่าง ๆ อีกมากที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะและพฤติกรรมของธาตุเจ้าเรือน เช่น อิทธิพลของที่อยู่อาศัย อิทธิพลของอายุ อิทธิพลของฤดูกาล อิทธิพลของเวลา และพฤติกรรมของบุคคลคนนั้น อิทธิพลเหล่านี้จะส่งผลให้สัดส่วนของธาตุทั้ง 4 แปรผันไปตามแต่ละบุคคล ทำให้แต่ละบุคคลจะแสดงลักษณะ ท่าทาง บุคลิก และปัญหาทางร่างกายที่พบแตกต่างกัน ทางแพทย์แผนไทยยังกล่าวถึงสาเหตุแห่งการเจ็บป่วยว่า “ร่างกายที่มีสัดส่วนของธาตุทั้ง 4 ไม่สมดุล จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วย” ดังนั้นการป้องกันการเจ็บป่วยของทางแพทย์แผนไทยนั้นจึงเป็นการเน้นปรับสมดุลของธาตุใน ร่างกายให้สมดุล โดยเน้นการกินอาหารและสมุนไพรตามธาตุอย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ สอดคล้องกับธาตุ เช่น ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดิน ควรรับประทานอาหารที่มีรสฝาด หวาน มัน และเค็ม เช่น ข้าวราดยอดมะพร้าวอ่อนผัดกุ้ง ผลไม้เป็น มะละกอ น้ำเป็นน้ำมะพร้าว เป็นต้น หรือธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟ ควรรับประทานอาหารที่มีรสขม เย็น จืด และหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อน เช่น ข้าวกับต้มจืดเต้าหู ผลไม้เป็นแตงโม และน้ำเป็นชาใบเตย เป็นต้น แม้แต่ศาสตร์ของอารยธรรมตะวันออกที่มีการใช้น้ำมันหอมระเหยในการบำบัดโรคซึ่งมีมานานกว่า 2,500 ปีแล้ว เราได้นำมาประยุกต์กับองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเพื่อใช้กลิ่นหอมในการบำบัดให้เหมาะสมกับธาตุ เช่น ธาตุดินจะใช้กลิ่นหวาน ฝาด เช่น เปลือกไม้ซีดาร์ ต้นโอ๊กมอสล์ เพื่อช่วยผ่อนคลายจิตใจ และปรับความมั่นคงทางจิตใจ ธาตุน้ำจะใช้กลิ่นออกเปรี้ยว ๆ เช่น ส้ม มะนาว เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่น แจ่มใส กระตื้อรือร้น ธาตุลมจะใช้กลิ่นฉุน เผ็ดร้อน เพื่อช่วยกระตุ้น และให้ความอบอุ่น เช่น ตะไคร้หอม ขิง ข่า ส่วนธาตุไฟจะใช้กลิ่นหอม เย็น ของมวลพฤกษานานาพันธุ์ เพื่อให้จิตใจสงบ เยือกเย็นและผ่อนคลาย เช่น กุหลาบ มะลิ มิ้นท์ เป็นต้น นอกจากนี้การแพทย์ แผนไทยยังมีการใช้สมุนไพรตามธาตุในการ อบ ประคบ และนวด เพื่อช่วยรักษาและปรับสมดุลของธาตุใน ร่างกายในเหมาะสมอีกด้วย

by Jirung Health Resort

ดูข้อมูลส่วนตัว
งืมๆๆๆๆๆ 

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ